top of page

1. De inschrijving staat open vanaf 1 februari en sluit op 1 mei 2019.

2. Het spelen van kopieën is bij de wet strafbaar als niet originele gedrukte muziek kan worden getoond. Deelnemers zorgen zelf voor geldige kopieën van de bladmuziek waarvan wordt gespeeld tijdens het concours. Het is niet nodig om de bladmuziek van de te spelen werken in te sturen.

3. Het inschrijfgeld à € 12,50 per deelnemer moet vóór 1 mei 2019 ontvangen zijn op rekeningnummer NL91 RABO 0145555356

t.n.v. Nieuwe Veste o.v.v. P19-44-107.

Restitutie van inschrijfgeld bij eventuele terugtrekking na aanmelding is niet mogelijk.

bottom of page