top of page

Cello Centraal

Muziekdocenten zullen het hiermee vast eens zijn: 

het is een feest om les te geven aan amateur musici. 

Het doorgeven van het plezier hebben aan het muziek maken, blijft waardevol, en het enthousiasme waarmee ze hier vaak mee omgaan, werkt aanstekelijk. Belangrijk daarbij is dat de leerlingen een vaste docent als rots in de branding hebben waar op regelmatige basis mee wordt samengewerkt. Soms kan het echter ook stimuleren om eens een keer van iemand anders aspecten mee te krijgen.

In dit kader is voor muziekscholen en privé muziekonderwijsinstellingen is een speciaal lespakket samengesteld, waarbij uit meerdere mogelijkheid gekozen kan worden.

Ben je hier als docent, of instelling in geïnteresseerd, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Music teachers will surely agree: 

it is a joy to teach amateur musicians. 

Passing on the joy of making music remains valuable, and the enthusiasm with which they often handle it is contagious. Importantly, students have a regular teacher as their rock with whom to work on a regular basis. However, sometimes it can also be stimulating to get aspects from someone else for a change.

In this context, a special teaching package has been put together for music schools and private music education institutions, whereby several options can be chosen.

If you are a teacher or institution interested in this, please contact us to discuss the possibilities.

------------------- 

Name*

mail*

message*

bottom of page