Monique Heidema

cellist      

Fontys Conservatorium / AMPA

Wil jij cello studeren en professioneel cellist worden?

KOM DAN STUDEREN AAN HET FONTYS CONSERVATORIUM BIJ 

MONIQUE HEIDEMA

Ten eerste de vraag waarom je zou kiezen voor een opleiding aan het Conservatorium in Tilburg?


Het Fontys Conservatorium, oftewel AMPA, is een unieke opleiding in Nederland. Dit conservatorium stimuleert je om je eigen weg te kiezen binnen de muziek. Naast het verkrijgen van een goede basistechniek word je heel erg vrij gelaten om je eigen stijl te ontwikkelen. In de accommodatie bevinden zich heel veel verschillende kunstdisciplines. Denk je eens in dat de vrijheid om samen te werken met dansers, jazzmusici of theatermakers tot de fantastische mogelijkheden bestaat! Erg belangrijk binnen de opleiding is ook de kamermuziek. Uitgesproken kansen om het wat meer geijkte repertoire, maar ook de hedendaagse muziek of een totaal vrije richting grondig te bestuderen.

In mijn manier van lesgeven wil ik proberen te ontdekken wat de eigenheid van elke leerling/student is. Elk mens heeft zijn persoonlijke manier van ontwikkelen. Elke musicus heeft een eigen manier van het uiten van zijn creatieve gevoelens. In dit proces pas ik het te behandelen repertoire aan deze situatie aan. Daarnaast is er een structurele leidraad voor het verkrijgen van een goede, stevige technische basis, welke natuurlijk nodig is om je als cellist zo goed mogelijk te kunnen uitdrukken.


Als je er eenmaal voor gekozen hebt  een artiest, een cellist, een musicus te worden is dat een moedige keuze. Ik zal je helpen die artiest in jou te ontwikkelen. 


Belangrijke aspecten die daarvoor nodig zijn:


 •    Een goede techniek:

Muziek maken is een ambacht, net als goudsmeden of pottenbakken. En dat ambacht moet je leren. Techniek moet je niet in de weg zitten. Alle kanalen moeten open staan om in alle vrijheid muziek te kunnen maken. 

Je zult daarom veel études en toonladders studeren. Deze toonladders behandelen in de basis al het materiaal voor je toekomstige repertoire, zoals bijvoorbeeld de concerten van Elgar, Dvorak, Haydn, Shostakovich enz.

Etudes van Popper, Piatti, Dotzauer, Servais e.d. zullen behandeld en ook getoetst worden. 


Ik heb voor de toonladders, drieklanken e.d. een eigen systeem ontwikkeld waardoor sneller het palet aan mogelijkheden op het instrument wordt doorzien en technische moeilijkheden sneller overwonnen kunnen worden. 

Al deze technische vaardigheden hebben als uiteindelijk doel een eigen klank te ontwikkelen, iets wat alleen maar kan bijdragen aan de eigenheid en persoonlijke identiteit van de cellist.

   

 • Studeren van repertoire:

Er is keuze uit een enorm omvangrijk repertoire voor cello (solo, met piano of met orkest). Steeds zal ik, samen met jou, goed bekijken welk stuk op een bepaald moment geschikt is om te studeren. Aldoende leer ik je ook mooie en interessante programma’s samen te stellen die ofwel doeltreffend zijn, ofwel gevraagd worden door concertorganisaties, ofwel nodig zijn i.v.m. het spelen van een auditie. 

Het is voor mij van groot belang  dat iedereen een goede basis van het geijkte cello repertoire beheerst. Hoe meer kennis en kunde, hoe beter je je kunt ontwikkelen in welke stijl dan ook. 

Hoe verder je hierin komt tijdens je studie, hoe meer je je eigen smaak zult ontwikkelen. Aan het eind van het traject zullen we daardoor niet alleen een technische basis hebben voor de rest van je carrière, maar ook een artistieke.


 •    Kennis van het repertoire:

Een gedegen kennis van al het repertoire dat er bestaat voor cello is absoluut nodig om je te ontwikkelen tot een  musicus met een eigenheid. Al in de 16e eeuw is het eerste begin van muziek voor cello ontstaan en nog altijd wordt er ontzettend veel voor ons instrument geschreven. 


 •    Zelfstandig werken:

Een van de belangrijkste dingen die ik je wil meegeven is zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid in het algemeen. Ik bereid je erop voor dat je na je studie op eigen voeten kan staan en sterk genoeg in je schoenen staat om een eigen artistieke en praktische lijn te bepalen. En dat je je het liefst ook in eigen levensbehoeften kan voorzien. 

Dit begint ook al meteen tijdens je conservatorium tijd. Ik ben niet een docent die aldoor met kant en klare antwoorden of tips komt. Het kan juist erg leerzaam zijn je eigen antwoorden te vinden. Ik ben er dan wel altijd om je hierin bij te staan. 


 •    Je wordt je eigen inspirator:

Het verschil met het traject voorafgaand aan deze studie is dat de motivatie nu vooral vanuit jezelf moet komen. Ik ben je coach. Ik vertel wat er beter kan en wat er goed gaat en ik probeer je aldoor op “het goede pad” te houden. Muziek kan altijd beter, en we zullen ons uiterste best gaan doen om er het maximale uit te krijgen. 


 •    Masterclasses en speciale projecten:

Er zijn op het Fontys Conservatorium veel mogelijkheden voor het volgen of meedoen aan een masterclass. Elk jaar komen er wel musici, meestal uit het buitenland, om een extra input te geven aan studenten. 


Wat de celloklas onderscheid van een celloklas van elk ander conservatorium is dat je ook mee zal gaan doen met het Fontys Cello Ensemble. Een ensemble wat ik heb opgericht en waarmee we ook concerten geven door het hele land. In dit ensemble speel ik zelf mee. Er staat dus geen dirigent voor, maar al ik leer je al spelend en goed reagerend op elkaar met meerdere mensen tegelijk samen te spelen en ensemble stukken te presenteren. 


 •    Voorspeelmiddagen en groepslessen:

Elke maand organiseren we een voorspeelmoment voor alle strijkers. Hier kun je je trainen in het voorspelen voor anderen. en het luisteren naar anderen.  Daarnaast geef ik om de 3 tot 4 weken een groepsles. Hierin kan een speciaal technisch fenomeen worden behandeld. Of het voorspelen wordt extra geoefend. Ik leer je hier ook je kritisch (maar niet negatief!) te uiten over wat je studiegenoten hebben laten horen. 


Je hebt ook repetities met een co-repetitor. Deze spreek je samen per keer af. De repetities met de co-repetitor zijn van essentieel belang voor de opleiding. Hier maak je kennis met het repertoire, de pianopartijen, en leer je samenspelen.


 •    Elk half jaar een reflectie:

Bij elk tentamen in de bachelor laat de student zijn vorderingen middels een tentamen zien. Dit is ook het moment van herbezinning; je gemaakte plannen en/of ideeën kunnen veranderd zijn. Niets is immers veranderlijker dan een kunstenaar. 

 •    Methodiek

Heel veel cellisten zullen te maken krijgen met het fenomeen lesgeven. In eerste instantie is dat waarschijnlijk niet iets wat je ambieert. Je moet tenslotte zelf nog een hoop leren en spelen lijkt altijd nog het leukste. Maar vaak blijkt hierin een ommekeer te ontstaan. Behalve dat lesgeven leuk is, leer je zelf ook erg veel van het aanleren van technieken, oplossen van problemen en het aanreiken van muziek. Omdat ik zelf lesgeef aan mensen met een nogal uiteenlopend niveau zal ik je op een bepaald moment lessen aan muziekschool leerlingen laten bijwonen en je aldoende leren les te geven. Dit is een unieke kans om van zo dichtbij een lespraktijk te volgen. 


 •    Kies voor meer jaren studie:

In de meeste gevallen is het verstandig ervoor te kiezen de vooropleiding in te gaan. Dan heb je een jaar extra. Zelfs al zou je klaar zijn voor het eerste jaar. Mocht dit om bijvoorbeeld financiële redenen moeilijk mogelijk zijn, dan zouden we het kunnen hebben over een eventueel extra jaar aan het einde van je studie. •    Eindexamen:

Aan het einde van de studie zal je een eindconcert geven. Dit is altijd een belangrijke en feestelijke afsluiting. Je presenteert in een concertvorm wat je hier hebt geleerd de afgelopen jaren. Het presenteren van een goede en zo probleemloos mogelijke techniek is belangrijk, maar je moet ook laten zien waar je je de komende jaren mee gaat bezig houden in artistiek opzicht, welk repertoire je de moeite waard vindt en welke kant je op zult gaan in het algemeen. 

En als het heel goed gaat kan je misschien wel een master opleiding gaan studeren.